Kategorie      
Novinky
Zdroj tepla o výkonu 1800 kW

  Pro peletovací linku v Ľubici na Slovenku dokončujeme dodávku  a montáž technologie o výkonu 1800 kW  .   

více
Zdroj tepla o výkonu 2500 kW

    Pro peletovací linku v Zakamenném na Slovenku jsme dokončili dodávku  a montáž technologie o výkonu 2500 kW         Video technologie  (po kliknutí se spustí)                 

více
Automatický kotel o výkonu 30 kW

Instalace rodinného domu ve Vršcích . Dům vytápí automatický kotel VERNER A302 o výkonu 30 kW. Vytápění místností otopnými tělesy SPIRO .       

více
Dokončení 1 etapy dodávky kotlové jednotky o výkonu 600 kW

Dokončili jsem 1. etapu dodávky kotlové jednotky o výkonu 600 kW , včetně zásobníku paliva a přípravy na připojení topných sloupů ve Vyšším Brodě . 

více
Kotel o výkonu 45kW

V Poříčí jsme dokončili dodávku a montáž kotle o výkonu 45 kW, včetně dodávky a zapojením 4 akumulačních nádrží o objemu 4*750l .   

více
Dodání 2 ks zdroje tepla o výkonu 350 kW

Dokončili jsme na Slovensku dodávku 2 kusů zdroje tepla o výkonu 2 x 350 kW. Budou sloužit jako zdroj tepla pro vytápění sídliště. První zdrj byl dodán již v roce...

více
Montáž nového výměníku ke kotli Golem 350kW v Prostějově

Ke konci roku 2020 jsme dokončili dodávku nového výměníku ke kotli o výkonu 350 kW na spalování piliny a štěpky . Zdroj bude sloužit jako zdroj tepla pro výrobní prostory...

více
Kontejnerová kotelna Golem G225kW v Mostaru (Bosna)

 Na podzim roku 2020 jsme dokončili dodávku kontejnerové kotelny o výkonu 225 kW na spalování piliny a štěpky . Zdroj bude sloužit jako zdroj tepla pro vytápění domova důchodců  .      

více
Dokončování kontejnerové kotelny Golem G225kW v okrese Jihlava

Dokončili jsme dodávku kontejnerové kotelny o výkonu 225 kW na spalování piliny a štěpky . Součástí je zásobník paliva. Zdroj bude sloužit jako zdroj tepla pro vytápění výrobních prostor a administrativní...

více
Dokončení 2.etapy v areálu v okrese Rychnov nad Kněžnou

Dokončili jsme dodávku kotelny o výkonu 900 kW na spalování piliny a štěpky . Zdroj bude sloužit jako zdroj tepla pro sušárnu dřeva a výrobní prostory . Dodávaný zdroj bude...

více
Dokončení instalace zásobníku piliny

Instalovali jsme pro biomasovou elektrárnu dva zásobníky paliva a to o objemu 30 a 60 m3 . Instalace se uskutečnila  ve Slovenské Republice . Celková výše investice byla 1,9 mil.  Zásobníky...

více
Dokončení 1.etapy v areálu v okrese Rychnov nad Kněžnou

Byla dokončena 1.etapa otopného systému areálu v okrese Rychnov nad Kněžnou . Byly zde použity topné jednotky Verner . Celková investice činila2,7 mil. V 2. etapě bude instalován kotel o výkonu 900 kW .   

více

Obchodní podmínky

Úvod Obchodní podmínkyObchodní podmínky

Níže uvedené obchodní podmínky jsou jen ukázkou, jak by mohly vypadat. Každý internetový obchod má samozřejmě obchodní podmínky šité přesně na jeho potřeby.1. Obecná ustanovení a definice

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") se vztahují na obchodní vztahy mezi kupujícím a společností VERNER GOLEM s.r.o., se sídlem Vojtěšská 211/6, 110 00 Praha 1, IČO 026 05 589 (dále jen "provozovatel" nebo "prodávající") uzavřené prostřednictvím systému elektronického obchodního domu http://www.shop.verner-golem.cz/ (dále jen "systém").

1.2 VOP upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím serveru https://www.shop.verner-golem.cz/ mezi prodávajícím a kupujícím.

1.3 Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust.. § 588 a násl. ve spojení s ust.. § 612 a násl. zákona č.. 40/1964 Sb., Občanský zákoník.

1.4 Kupujícím se rozumí v systému zaregistrována fyzická nebo právnická osoba, která odeslala po vlastní autorizaci elektronickou objednávku, zpracovanou systémem obchodu.

1.5 Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky elektronického obchodu a cenu tohoto zboží, zpracovaný systémem obchodu nebo e-mail odeslán na adresu prodávajícího.


2. Objednávka

2.1 Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech, registračním formulářem požadovaných údajů a náležitostí, včetně telefonického kontaktu.

2.2 Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považovány za návrh smlouvy a jsou považovány za závazné.

2.3 Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky v systému. Prodávajícím e-mailem potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení a tehdy zároveň vzniká vztah mezi zákazníkem a společností VERNER GOLEM s.r.o. .

2.4 Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob doručení, způsob úhrady za zboží.


3. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky ze strany kupujícího
Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením prodávajícím. Po závazném potvrzení objednávky pouze v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody hlavně v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů. Storno poplatek může být do výše až 50% z celkové ceny zboží.

3.2 Storno objednávky ze strany prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
* V případě objednávky na dobírku objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na e-maily atd.).
* Případě, že kupující si v minulosti nepřevzal zboží nebo jiným způsobem porušil obchodní podmínky
* Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu ve lhůtě 15-ti kalendářních dnů.


4. Odstoupení od kupní smlouvy (zásilkový obchod)

4.1 Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího
Kupující má právo v souladu se zákonem O ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji č.. 108/2000 Z.z. odstoupit od kupní smlouvy do 7 pracovních dnů od převzetí zboží. V případě uplatnění tohoto práva je kupující povinen dodržet podmínky a postup uvedený v bodě 4.2. VOP.

4.2 Jak postupovat v případě odstoupení od kupní smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel kupujícímu a kupující dodavateli všechny vzájemně přijatá plnění.
Pokud se zákazník rozhodne pro odstoupení od smlouvy ve lhůtě uvedené v bodě 4.1, je povinen dodržet následující podmínky:

* Kontaktovat nás (viz kontakt) s žádostí o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, jména a příjmení, data nákupu a svým číslem účtu či adresou pro vrácení peněz.
* Pokud kupující již zboží obdržel a převzal, zašle jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek:
o zboží musí být v původním nepoškozeném obalu (s neporušenou ochrannou fólií)
o zboží nesmí být použité
o zboží musí být nepoškozené
o zboží musí být kompletní (včetně příbalového letáku a podobně)
o zašlete spolu s dokladem o koupi - faktura

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
Zboží musí být zasláno doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Zásilky na dobírku nebudou akceptovány.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude akceptováno odstoupení od objednávky a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.


5. Cenové podmínky

5.1 Cena výrobků představuje cenu včetně DPH 21% (bez montáže) , 15% (s montáží )

5.2 Ceny poštovného a balného jsou uvedeny v bodě 6

5.3 Kupující má možnost platit v následujících měnách: CZK , EUR

 

5.4 Cena  : montážní práce 450,- kč/ hod / člověk , čas na cestě 200,- kč/ hod / člověk , dopravné (naše vozidlo ) 12,- kč , 16,-kč (s přípojným vozidlem ) 


6. Poštovné a balné

6.1 Společnost VERNER GOLEM s.r.o. si balné účtuje.

6.2 Cena poštovného a balného je uvedena včetně DPH a určuje se z výsledné sumy objednávky po všech slev a to následovně:

6.3 Při osobním odběru se poštovné ani balné neúčtuje.

6.4 Poštovné a balné pro dodávky na území členských států Evropské unie, příp. jiných států je stanoveno individuálně na základě písemné dohody (emailem) mezi kupujícím a prodávajícím.

 

6.5. Poštovné a balné pro Českou Republiku viz.  https://www.shop.verner-golem.cz/informace/dodani-zbozi/doprava/  


7. Podmínky a možnost platby za zboží

7.1 Jednorázovým převodem z účtu na bankovní spojení společnosti VERNER GOLEM s.r.o. uvedeny v mailové notifikací. 

7.2 Uhrazením dobírky při převzetí zboží na poště.

7.3 Hotově v sídle společnosti na základě faktury a vystaveného příjmového peněžního dokladu.

7.4 Pokud nebude cena za dodané výrobky uhrazena v plné výši, má prodávající právo přerušit další dodávky zboží do doby, kdy bude cena uhrazena.


8. Dodací podmínky

8.1 Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího expedované v co nejkratším termínu. Při každém zboží je uvedena dostupnost zboží.

8.2 Každý zákazník je informován o všech změnách ve stavu objednávky emailem. Status objednávky si může zkontrolovat po přihlášení v systému.

8.3 Zboží je dodáváno prostřednictvím České pošty na adresu uvedenou zákazníkem v objednávce. Zásilka se zbožím vždy obsahuje fakturu.

8.4 Zboží je k dispozici ik osobnímu odběru v sídle společnosti VERNER GOLEM s.r.o. po vzájemné dohodě.

8.5 Vlastnické právo k výrobkům přechází na kupujícího jeho převzetím a zaplacením kupní ceny.

8.6 Dodání zboží na území členských států Evropské unie, příp. jiných států provádíme na základě předchozího souhlasu a vzájemného písemného odsouhlasení si ceny za poštovné a balné a příp. dalších dodacích podmínek mezi kupujícím a prodávajícím.


9. Záruční podmínky a reklamační řád

9.1 Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno u společnosti VERNER GOLEM s.r.o. a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době 24 měsíců ode dne zakoupení zboží.

9.2 Ke každému zboží zakoupenému ve společnosti VERNER GOLEM s.r.o. je při jeho dodání kupujícímu přiložena faktura (prodejní doklad), která slouží zároveň jako záruční doklad.

9.3 Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat následující:

* Zda se jedná o výrobek, který byl objednán (pokud se jedná o výrobek, který nebyl objednané zboží nerozbalujte, neotvírejte, jinak nebude možné ho vyměnit)
* Zda je výrobek v neporušeném stavu, tzn. zda nemá zjevnou vadu
* Zda fungují všechny jeho jednotlivé části

Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené nesprávným užíváním, skladováním nebo poškozením zboží kupujícím. Obal a obsah výrobku nesmí být mechanicky poškozen (mechanickým poškozením se rozumí takové poškození výrobku, které nemohlo vzniknout běžným používáním výrobku k účelu, pro který byl vyroben).

Reklamované zboží je kupující povinen uplatnit za výše uvedených podmínek na této adrese:
VERNER GOLEM s.r.o.
Horní Kostelec 218
549 41 Červený Kostelec 


10. Odpovědnost za vady na stránce https://www.shop.verner-golem.cz

10.1 Společnost VERNER GOLEM s.r.o. upozorňuje, že informace uvedené na https://www.shop.verner-golem.cz/ jsou z části přebírány od třetích stran, mohou obsahovat nepřesnosti a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

10.2 Společnost VERNER GOLEM s.r.o. může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

10.3. Společnost VERNER GOLEM s.r.o. nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé nebo mimořádné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek.


11. Ochrana osobních dat

11.1 Zásady ochrany osobních údajů

Ve firmě VERNER GOLEM s.r.o., která provozuje www.shop.verner-golem.cz  si uvědomujeme, jak je důležité, aby Vaše osobní údaje a informace o Vašich nákupech a preferencích zůstaly v bezpečí a abyste Vy sami měli maximální kontrolu nad tím, co se s Vašimi údaji děje. V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a s nařízením GDPR se snažíme ochraňovat data i nad rámec naší zákonné povinnosti.

Ochrana Vašich osobních údajů je charakterizována 4 imperativy, které jsme do našich procesů na všech úrovních implementovali:

  • minimalizace přístupu
  • pasivní i aktivní ochrana úniku
  • transparentnost a kontrola
  • etický přístup k zákazníkům.

 

 

11.2 Identifikace správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je společnost VERNER GOLEM s.r.o. , Vojtěšská 211/6 , 110 00 Praha 1 , IČ 02605589 , DIČ CZ02605589 , která provozuje e-shop na webových stránkách www.shop.verner-golem.cz  (dále jen jako Golem.cz).

 

11.3 Hlavní poslání správce osobních údajů

Osobní data shromažďovaná provozem e-shopu Golem.cz slouží výhradně k zajištění služeb příslušných nebo rozumně očekávatelných při provozu e-shopu, zejména jde o zpracování týkající se plnění kupních smluv, vyžádané poradenství k nabízeným produktům a marketingové činnosti zaměřené na přímý nebo nepřímý marketing.

Golem.cz  tedy pracuje zejména v režimu zákonné povinnosti a plnění kupní smlouvy. V některých níže uvedených případech pak v režimu oprávněného zájmu(např. uchování IP adresy, aby Vám zůstal „naplněný“ košík Vámi vybranými produkty i do dalšího přihlášení na e-shop nebo předání telefonního čísla přepravci, aby Vás mohl kontaktovat při doručení zásilky). V některých případech používáme Vaše údaje také v režimu souhlasu. Zejména jde o zasílání newsletteru nebo předání Vašeho e-mailu provozovatelům Zboží.cz a Heuréka.cz k odeslání dotazníku uživatelské spokojenosti s e-shopem. Ve všech těchto případech striktně dodržujeme Vaše přání – pokud nám nedáte souhlas k takové činnosti, dělat ji nebudeme.

Shromažďujeme aktivně i pasivně sdělené osobní údaje, tedy i ty, které nám napíšete sami (např. doručovací adresa), i ty, které získáme tím, že přijdete na webové stránky nebo napíšete e-mail (např. Vaše celé jméno, pokud ho máte v e-mailové adrese nebo v podpisu, Vaši IP adresu, jakou verzi prohlížeče máte, z jakých stránek jste na náš web přišli, jak dlouhý čas jste na e-shopu strávili. Toto vše nám umožňuje sledovat tzv. cookies. Souhlas s používáním cookies dáváte ve své podstatě tím, že používáte prohlížeč, která umožňuje cookies ukládat.

Informace o nastavení konkrétního prohlížeče, abyste mohli ukládání cookies vypnout, naleznete na adresách:

Proč jsou cookies potřebné? Díky cookies totiž můžete například mít jistotu, že vybrané produkty z košíku nezmizí, když zavřete prohlížeč. Díky cookies dokážeme nalézt a opravit chybu zobrazování na e-shopu. Díky cookies můžeme analyzovat, zda to, jak e-shop provozujeme, vede k tomu, že lidé u nás nakupují nebo se k nám vrací, a případně plánovat změny, které povedou k větší spokojenosti zákazníků.

Ve Golem.cz používáme cookies pouze jako s odosobněnými statistickými daty. Cookies pro personalizaci reklam (tzv. remarketing) ve Golem.cz nepoužíváme.

 

11.4 Přístup k osobním údajům

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich odstranění či opravu. Protože některá data uchováváme v listinné podobě, některá v elektronické, máte následující možnosti:

-       Písemně požádat o vymazání, výpis nebo opravu Vašich osobních údajů. Žádost prosím směřujte na info@verner-golem.cz

-       Data v elektronické podobě lze spravovat přímo z rozhraní Vašeho profilu na e-shopu Golem.cz

Některá data však vymazat nemůžeme – pokud se například týkají našich zákonných povinností, například plnění kupní smlouvy nebo archivace účetních dokladů tak, jak nám ukládá platná legislativa.

 

11.5 Zabezpečení osobních údajů

Abychom Vaše osobní data neohrozili, nemůžeme konkrétně vypsat všechna bezpečnostní opatření, která jsme přijali. Obecně:

-       K Vašim údajům nemá přístup nikdo, kdo by rozumně přístup mít neměl . Zabezpečili jsme jak přístup administrátorů e-shopu (správce, prodejce), tak fyzický přístup k listinným dokumentům (př. archivovaným fakturám).

-       Webové stránky Golem.cz jsou provozovány na zabezpečeném https protokolu.

-       Všechna data jsou uložena na bezpečných serverech, jejichž provozovatel je vázán požadavky GDPR:

-       Všichni pracovníci, kteří přicházejí do kontaktu s Vašimi osobními údaji, byli náležitě poučeni o zásadách ochrany osobních údajů a mají podepsanou dohodu o mlčenlivosti.

 

 

11.6 Kontaktní informace

Máte-li podezření, že Golem.cz nedodržela tyto zásady nebo že tyto zásady jsou v rozporu s GDPR, sdělte nám prosím tuto skutečnost na info@verner-golem.cz. Na základě Vaší stížnosti dohledáme problém a co nejdříve se ho pokusíme vyřešit.

Copyright 2016 - 2024 © VERNER GOLEM
Dlouhodobá předpověď počasí Počasí Červený Kostelec - Slunečno.cz